Matkaehdot 22H Partycruise - Abiristeilyt

MATKAEHDOT

Resevillkor på svenska nedan.
Travel conditions in English below.

Ennakkovaraus ei ole vielä sitova. Vasta ennakkomaksuilla vahvistetaan varaukset.
Risteilyn ikäraja on 18-vuotta. Abiristeilylle ryhmä ei tarvitse valvojia mukana.
Mikäli ryhmässänne on alaikäisiä risteilyn koittaessa, ottakaa yhteys Lehtimäki Matkoihin abiristeilyt@lehtimakigroup.fi puh. 020-7509509 ma-pe 9-16.

TALLINK SILJA VICTORIA I

 • Abiristeilyllä noudatamme Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä alla olevia lisä- ja erityisehtoja.
 • Lehtimäki Matkat ja varustamot pidättävät oikeuden alus- ja/tai päivämäärä-, sekä aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin (Nelonen Media Live Oy).
 • HUOM! Kaikilla matkustajilla tulee olla mukana: voimassaoleva passi tai kuvallinen, poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti, Kelakortti tms. kortti ei kelpaa. Asiakirja mahdollisesti tarkistetaan lähtöselvityksessä ja sen puuttuminen saattaa johtaa laivaan pääsyn eväämiseen.

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILYT TALLINNA 22h  2021 (poikkeus Yleiset Matkapakettiehdot, kohta 4.1. kohtaan)

Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa:

 • 39 €/hlö / C-hytti
 • 79 €/ hlö / B-hytti
 • 89 € /hlö/ A-hytti
 • 109€ / hlö / Deluxe-hytti

13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
Nimenmuutoskulu 1.2.2021 jälkeen 10 €/muutettu nimi.

HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

RESEVILLKOR

Förhandsbokningen är ännu inte bindande. Endast förskottsbetalning bekräftar bokningar.
Åldersgränsen för kryssningen är 18 år. För Abikryssningar behöver gruppen ingen övervakare om alla är 18 eller över.
Om det finns minderåriga i din grupp när kryssningen startar, vänligen kontakta Lehtimäki Matkat abiristeilyt@lehtimakigroup.fi tfn 020-7509509 mån.–fre. 9–16.

TALLINK SILJA VICTORIA I

 • På Abikryssningar följer vi de allmänna paketresevillkoren och de ytterligare och speciella villkoren nedan.
 • Lehtimäki Matkat och rederierna förbehåller sig rätten att ändra fartyg och / eller datum, samt schema och program (Nelonen Media Live Oy).
 • OBS! Alla passagerare måste ha: ett giltigt pass eller foto-ID-kort utfärdat av en polismyndighet, FPA-kortet o.s.v. duger inte. Dokumentet kan kontrolleras vid incheckningen och om ett giltigt dokument inte finns, kan det leda till nekad ombordstigning.

AVBOKNINGSVILLKOR – ABIKRYSSNINGAR 22h partycruise 2021 (undantag från punkt 4.1 i de allmänna paketresevillkoren)

Tidigare än 6 månader före resan: 20 €/person som kontorskostnad
6 månader – 30 dagar före resan: 50 €/person
29 dagar – 14 dagar före resan:

 • 39 €/person / C-hytt
 • 79 €/person/B-hytt
 • 89 €/person/A-hytt
 • 109 €/person/Deluxe-hytt

13 dagar eller senare: Pris för hela resan
Kostnad för namnbyte efter 1.2.2021: 10 €/ändrat namn.

OBS! Avbokningsreglerna träder i kraft efter den första betalningen. Ta hand om din reseförsäkring i samband med den första betalningen, eftersom avbokningsreglerna även gäller vid sjukdom. Kontrollera också täckningen av din reseförsäkring.

TRAVEL CONDITIONS

Pre-booking is not yet binding. The first payments will confirm bookings.
The age limit for the cruise is 18 years. For the Abiristeilyt cruise, the group doesn’t need any guardians if everyone is 18 or over.
If there are minors in your group when the cruise starts, please contact Lehtimäki Matkat at abiristeilyt@lehtimakigroup.fi or on tel. 020-7509509 Mon-Fri 9-16.

TALLINK SILJA VICTORIA I

 • On Abiristeilyt cruises, we comply with the General Travel Package Terms and Conditions as well as the additional and special terms and conditions below.
 • Lehtimäki Matkat and the shipping companies reserve the right to change the vessel and/or date as well as the schedule and programme (Nelonen Media Live Oy).
 • NOTE! All passengers must have: a valid passport or photo ID card issued by a police authority. Kela Card, etc. is not valid. The document may be checked at check-in and failure to do so may result in refusal of access to the ship.

CANCELLATION POLICY – ABIRISTEILYT CRUISES TALLINN 22 h 2021 (exception General Travel Package Terms and Conditions, section 4.1.)

Earlier than 6 months before the trip: €20 per person as office expenses
6 months – 30 days before the trip: €50 per person
29 days – 14 days before the trip:

 • €39 per person per C-cabin
 • €79 per person per B-cabin
 • €89 per person per A-cabin
 • €109 per person per Deluxe cabin

13 days or later: The total price
Name change cost after 1/2/2021 €10 per changed name.

NOTE! The cancellation policy will come into effect after the first payment. Please take out travel insurance at the time of the first payment, as the cancellation policy also applies in case of illness. Check the coverage of your travel insurance.