Matkustajamäärän muutoslomake - Abiristeilyt

Tällä lomakkeella voit muuttaa jo olemassa olevan varauksen matkustajamäärää. Kirjoitathan Mahdollisia lisätietoja -kenttään peruuttavan henkilön nimen.

***

Use this form to change the number of passengers in an existing booking. In the Further information -field, enter the name of the person to cancel.

***

Använd detta formulär för att ändra antalet passagerare i en befintlig bokning. I Mahdollisia lisätietoja/Further information -fältet anger du namnet på den person som ska avbrytas.